Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

AKTUALNOŚCI:

Spotkanie seniorów z dietetykiem 13 czerwiec 2024 r.

Utworzono dnia 13.06.2024

Spotkanie warsztatowe z Seniorami z cyklu realizacji projektu socjalnego

pn. „ Świadomy Senior - Bezpieczny Senior”.

W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie z dietetykiem P. Pauliną Russudowską, które były dedykowane seniorom.

Słowem wstępu spotkanie rozpoczęła Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach P. Agnieszka Szewczyk,  po czym zaprosiła liczną grupę seniorów do czynnego udziału w warsztatach.

Sala była przepełniona po "brzegi " zainteresowanymi seniorami, z czego bardzo się cieszymy, a część praktyczna, kulinarna zapoczątkowała wspólną integrację przy smacznych przekąskach.

Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał zestaw upominkowy.

Dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania, które odbędą się niebawem ( 18 i 24 czerwca br. godz. 11.00) w Świetlicy w Dobrzeniu.

GALERIA ZDJĘĆ: ( włącz czytaj więcej...)

 

czytaj dalej na temat: Spotkanie seniorów z dietetykiem 13 czerwiec 2024 r.

Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego

Utworzono dnia 04.06.2024

W dniu 04.06.2024 r. podczas warsztatów profilaktycznych dla seniorów swoją ofertę zaprezentowali przedstawiciele Milickiego Centrum Zdrowia Psychicznego.

czytaj dalej na temat: Milickie Centrum Zdrowia Psychicznego

Pierwsze spotkania z Seniorami za nami. Zapraszamy na kolejne!

Utworzono dnia 04.06.2024
W dniu 04.06.2024 r. odbyły się pierwsze warsztaty profilaktyczne z Funkcjonariuszem Policji oraz psychologiem w ramach projektu socjalnego "ŚWIADOMY SENIOR - BEZPIECZNY SENIOR" .
Na wstępie Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej P. Agnieszka Szewczyk przywitała uczestników i zapowiedziała dalsze cele projektu skierownego do grupy docelowej, jaką są seniorzy. Następnie zaproszono Kierownika Posterunku w Dobroszycach P. Marcina Łuszyńskiego do wystąpienia i omówienia tematyki związnej z bezpieczeństwem dot. seniorów. Spotkanie to ma celu zwiększenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa, tj. uwrażliwienie na wszelkie próby oszustw, wyłudzeń, kradzieży, uzależnień czy przemocy.
Natomiast warsztaty z psychologiem mają na celu zaznajomienie się seniorów z zasadami zachowań asertywnych, w szczególności wykształcenie umiejętności bezpiecznej odmowy. Prelegentka poruszyła również temat związany ze stresem, samotnością, przemocą czy sprawnością umysłową, które mają bezpośredni wpływ na poczucie pewności siebie czy podniesienie samooceny, zmierzające do podniesienia poczucia własnego bezpieczeństwa.

Nie zabrakło również przerwy na kawę i słodki poczęstunek oraz upominki dla gości ????

GALERIA ZDJĘĆ ( WŁĄCZ: CZYTAJ WIĘCEJ)

czytaj dalej na temat: Pierwsze spotkania z Seniorami za nami. Zapraszamy na kolejne!

Zapowiedź realizacji projektu socjalnego "ŚWIADOMY SENIOR- BEZPIECZNY SENIOR"

Utworzono dnia 28.03.2024

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach P. Agnieszka Szewczyk pragnie poinformować mieszkańców Gminy Dobroszyce o nadchodzącej realizacji projektu socjalnego pt.” Świadomy Senior- bezpieczny Senior”. Pomysł pojawił się na jednym ze spotkań roboczych zespołu pracowników socjalnych z dyrektorem tut. GOPS, gdzie omawianie były potencjalne problemy mieszkańców i ich potrzeby.  Analizując poszczególne grupy wiekowe, jednogłośnie uznano, że projekt będzie przygotowany na rzecz seniorów gminy Dobroszyce. Projekt socjalny został przygotowany przez pracowników socjalnych tut. GOPS, tj. P. Aleksandrę Kowalską, P. Sylwię Kopacką oraz P. Sławomira Torz. Do współpracy zaproszono Posterunek Policji w Dobroszycach oraz Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach.

Grupę docelową będzie stanowić około 50 seniorów z terenu gminy Dobroszyce. Spotkania z seniorami będą zorganizowane  w GCK w Dobroszycach oraz na terenie jednego z sołectw gminy Dobroszyce.

Czas trwania projektu socjalnego: od kwietnia 2024 r. do czerwca 2024 r.

Poniżej cykliczne spotkania z seniorami:

  1. Z funkcjonariuszami policji - spotkania z osobami w wieku poprodukcyjnym mają na celu zwiększyć wiedzę w zakresie bezpieczeństwa, tj. uwrażliwienie na wszelkie próby oszustw, wyłudzeń, kradzieży, uzależnień czy przemocy, a także poszerzenia wiedzy na temat możliwości zabezpieczenia mienia. Funkcjonariusze  również będą udzielać odpowiedzi na nurtujące pytania seniorów.
  2.  Spotkania z dietetykiem będą miały charakter edukacyjno- warsztatowy, popularyzujący najnowsze zasady zdrowego stylu życia, w tym: zdrowego odżywiania się, profilaktykę chorób, wpływu aktywności na zdrowie oraz ich kondycję.
  3. Spotkania z psychologiem będą miały na celu zaznajomienie seniorów z zasadami zachowań asertywnych, w szczególności wykształcenie umiejętności bezpiecznej odmowy. Specjalista poruszy tematy związanych ze stresem, samotnością, czy sprawnością umysłową, które mają bezpośredni wpływ na poczucie pewności siebie czy podniesienie samooceny, zmierzające do podniesienia poczucia własnego bezpieczeństwa. Psycholog również będzie otwarty na poszczególne zapytania uczestników.

W ramach powyżej wskazanych spotkań uczestnicy będą mieli zapewniony poczęstunek oraz zestaw upominkowy, a także gadżety profilaktyczno- edukacyjne. Oprócz tego, będą przeprowadzane ankiety z uczestnikami, celem  zbadania potrzeb seniorów i planowanych dalszych działań na ich rzecz.

Jednocześnie w ramach podjętych działań profilaktycznych, uwzględniono w projekcie realizację poszczególnych aspektów zawartych w  gminnych programach, tj. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Szczególne podziękowania za wsparcie oraz współpracę, Dyrektor GOPS kieruje do Wójta Gminy Dobroszyce Pana Artura Cioska, pracowników GOPS oraz do Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobroszycach.  

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie, o terminach spotkań będziemy informować na bieżąco.

czytaj dalej na temat: Zapowiedź realizacji projektu socjalnego "ŚWIADOMY SENIOR- BEZPIECZNY SENIOR"

Wzór wniosku o dodatek osłonowy 2024

Utworzono dnia 22.01.2024
W związku z opublikowaniem w dniu 18 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek osłonowy od 19 stycznia do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Wniosek dostepny w menu bocznym w zakładce Dodatek osłonowy 2024
czytaj dalej na temat: Wzór wniosku o dodatek osłonowy 2024

INFORMACJA

Utworzono dnia 27.12.2023

INFORMUJEMY, ŻE DNIA 2 STYCZNIA 2024 r. ( WTOREK ), GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBROSZYCACH BĘDZIE NIECZYNNY. ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA GOPS W DOBROSZYCACH DZIEŃ TEN JEST DNIEM WOLNYM, W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ DNIA 6 STYCZNIA 2024 r.

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Utworzono dnia 28.12.2023

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach lub przez ePUAP.

WAŻNE:

Resort Klimatu i Środowiska przygotowuje nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, który będzie obowiązywał w 2024 r. Wzór ten zostanie w najbliższym czasie wydany w drodze rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska – jego projekt wpisany został do wykazu prac legislacyjnych resortu 22 grudnia 2023 r. i skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.

W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej GOPS.

czytaj dalej na temat: Dodatek osłonowy w 2024 r.

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 01 stycznia 2024 r.

Utworzono dnia 18.12.2023

Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych Od 1 stycznia 2024 r. zmienią się zasady ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Od nowego roku m. in. świadczenie będzie przysługiwało opiekunom osób z niepełnosprawnością wyłącznie do ukończenie przez nie 18 roku życia, a.....

czytaj dalej na temat: Ważne zmiany w świadczeniach opiekuńczych od 01 stycznia 2024 r.

Praca dla pracownika socjalnego

Utworzono dnia 23.10.2023
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobroszycach poszukuje osoby chętnej do pracy na stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze 1 pełnego etatu (umowa o pracę, z możliwością stałego zatrudnienia).

Osoby zainteresowane, spełniające wymagania określone w art. 116 ustawy o pomocy społecznej, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny w godzinach pracy GOPS: pn - pt od godz. 8 do 16, nr tel. 71 380 13 11 lub 71 399 12 57 wew. 11.

czytaj dalej na temat: Praca dla pracownika socjalnego

Nabór na partnera projektu FEDS 7.5 Aktywna integracja

Utworzono dnia 26.10.2023

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA

DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU AKTYWNEJ INTEGRACJI

  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Oś 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku

czytaj dalej na temat: Nabór na partnera projektu FEDS 7.5 Aktywna integracja

Ogłoszenie o naborze - Rodziny wspierające

Utworzono dnia 09.10.2023

Funkcjonowanie rodziny wspierającej reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia  z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz.U.2023 r. poz. 1426 ze zm.)   

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

 Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

 Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

  • w opiece i wychowaniu dzieci,
  • w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

  • ma stałe źródło utrzymania,
  • przebywa na stałe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze - Rodziny wspierające

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny