Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Karta Dużej Rodziny

Czcionka:

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach informuje, że od czerwca 2014r. realizowany jest rządowy program dla rodzin wielodzietnych wychowujących troje i więcej dzieci. Na jego podstawie rodziny mogą nabyć uprawnienia do Karty Dużej Rodziny. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od osiąganego dochodu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863);

Program oferuje system zniżek i uprawnień. Posiadacze kart mają możliwość korzystania między innymi z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, transportowej na terenie całego kraju. Oferty uprawnień znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonym na stronie internetowej

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny


Karty wydawane są bezpłatnie na wniosek pełnoletniego członka rodziny ( rodzica lub opiekuna prawnego dzieci). Obok instytucji publicznych zniżki dla rodzin wielodzietnych mogą oferować także prywatni przedsiębiorcy, którzy przystępując do programu otrzymują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.” Liczba firm i instytucji oferujących zniżki posiadaczom Kart Dużej Rodziny wciąż się powiększa.

CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

Aby otrzymać KARTĘ DUŻEJ RODZINY należy złożyć wniosek wraz z dokumentami
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobroszycach, ul. Rynek 21, pok. nr 4

Ośrodek przyjmuje wnioski w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00.
Informacje są udzielane także pod numerami tel. 71-380-13-13, tel. 71-399-12-57


KARTA PRZYSŁUGUJE

Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom, w której rodzic(e) lub małżonek rodzica, rodzice zastępczy lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka mają na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci:
1) w wieku do 18 roku życia;
2) w wieku do 25 r.ż. w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do końca roku akademickiego - w którym jest planowane
ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem.
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
4) przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka,
o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu
roku szkolnego, w którym jest planowane zakończenie nauki w danej placówce lub do końca
roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
zgodnie z oświadczeniem , nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.


 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny