Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty socjalne

Czcionka:

PROJEKT SOCJALNY 2016 rok

" Młodzież aktywna w pomaganiu"

zrealizowany przez pracowników socjalnych GOPS w Dobroszycach we współpracy z Gimnazjum Gminnym w Dobroszycach

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizowane są różne wspólne przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców tut. Gminy. Dnia 15 marca 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobroszycach nawiązał współpracę z Gimnazjum Gminny w Dobroszycach, w celu opracowania i zrealizowania projektu socjalnego przez pracowników socjalnych, tj. Sylwię Kopacką oraz Aleksandrę Hajduk.

Głównym założeniem było przybliżenie pracy tut. Ośrodka oraz uwrażliwienie młodzieży w zakresie udzielania pomocy osobom potrzebującym.

Projektem została objęta grupa licząca około 150 młodzieży w wieku 12 – 16 lat, tj. uczniów gimnazjum w Dobroszycach.

     Celem głównym projektu było kreowanie aktywnej postawy uczniów w społeczeństwie lokalnym, ukierunkowanej na pomaganiem innym, poprzez:

 • Przybliżenie pracy Ośrodka, w tym określenie grupy docelowej, której jest udzielona pomoc, form wsparcia, procedury przyznawania konkretnej pomocy,
 • Rozpowszechnienie wiedzy na temat stosowania przemocy w rodzinie poprzez rozpowszechnienie ulotek, zbiorów bibliotecznych zgromadzonych w tut. GOPS, w tym prowadzenie działalności informacyjno- konsultacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży,
 • Poinformowanie komu, gdzie i w jaki sposób można pomóc, zaprezentowanie instytucji współdziałających z GOPS oraz tych, które udzielają konkretnego wsparcia w poszczególnych sytuacjach, w jakich się znalazły dane osoby czy rodzina
 • Przybliżenie sytuacji kryzysowej i sposób radzenia sobie z nią, na konkretnych przykładach
 • wzbudzenie zainteresowania drugim człowiekiem, zwłaszcza samotnego, chorego czy niepełnosprawnego.

Uczniowie poznali dokładne adresy i formy kontaktu z poszczególnymi instytucjami, mającymi w swoich założeniach pomoc osobom czy rodzinom, które znalazły się w trudnej dla nich sytuacji. Zostali uwrażliwieni na potrzeby innych osób, w tym osób starszych, samotnych, chorych czy niepełnosprawnych.

Realizatorzy projektu podjęli następujące działania:

 • przygotowanie się do wykładów, tj. stworzenie ulotki informacyjnej oraz krótkiej ankiety ewaluacyjnej;
 • przygotowanie scenariusza spotkania, opracowanie odpowiedzi na pytania przygotowane przez szkołę, systematyzującą wiedzę w zakresie pracy GOPS, a także współpracy z innymi instytucjami;
 • przeprowadzenie wykładów;
 • panel dyskusyjny;
 • przeprowadzenie ankiety;
 • opracowanie wyników ankiet;
 • opracowanie dokumentacji projektowej
 • wnioski końcowe.

Istotnymi zasobami w powodzeniu realizacji projektu były zasoby:

 • dostęp do materiałów biurowych,
 • dostęp do telefonu,
 • dostęp do komputera,
 • dostęp do internetu,
 • dostęp do skanera,
 • możliwość wydrukowania ulotek, ankiet

Ludzkie:

 • pracownicy  GOPS w Dobroszycach
 • grono pedagogiczne Gimnazjum w Dobroszycach

Ewaluacja projektu:

 • Pogłębienie współpracy pomiędzy Gimnazjum Gminnym  a GOPS
 • Wypracowanie wśród młodzieży postawy aktywnej i wrażliwej na potrzeby osób ze swojego najbliższego otoczenia
 • autorefleksja młodzieży na temat szacunku wobec innych i altruizmu

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny