Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Becikowe"

Czcionka:

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA  - WYMAGANE DOKUMENTY okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczynający się 01-11-2017 r.

UWAGA ! Kwota przysługującego odliczenia  wykazana w PIT 37 za 2015 r. cześć H pozycja 134 wliczana jest jako dochód przy ubieganiu się o świadczenie. W związku z tym, iż podatnicy otrzymali kwotę w 2016 r. należy  wykazać ją  w oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych za 2016 r. (wykazujemy tylko kwotę nadwyżki a nie ulgi na dzieci)

 1. zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu kobiety pod opieką lekarską -  od 10 tygodnia ciąży.
 2. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu  zasądzającego alimenty lub protokół ugody zatwierdzony przez sąd - W PRZYPADKU OSOBY SAMOTNIE WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO,
 3.  odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko nie zostało uznane przez ojca)
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016r.
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zawierające informację o: a) formie opłacanego podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłacanego podatku - w 2016 r.
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu nieopodatkowanego (w 2016r.)
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy(ha przeliczeniowych) w 2016r.
 • przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów (zapłaconych w 2016r) na rzecz dzieci spoza rodziny.
 • kopię odpisu podlegającego wykonaniu wyroku sądu zasądzającego alimenty lub protokół ugody
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka
 • zaświadczenie właściwej instytucji zagranicznej o niepobierania świadczeń rodzinnych  (dotyczy cudzoziemców)

W przypadku utraty dochodu (osiągniętego w 2016r.)

 • dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu ( np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia oraz PIT 11 za 2016)

W przypadku uzyskania dochodu w roku 2016 lub po tym roku (  2017), który jest uzyskiwany w okresie ustalania prawa do świadczenia.

 • dokument potwierdzający liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany w 2016r. ( np. umowę o pracę,  umowę-zlec, zaświadczenie o okresie zatrudnienia)  oraz kwotę uzyskanego dochodu ( np. pit 11 za 2016r.), 
 • dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dochodu netto (np. w związku z podjęciem zatrudnienia) z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty  przez członka rodziny (dotyczy uzyskania dochodu w 2017)

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

UWAGA !!! WNIOSKODAWCY, KTÓRZY OBJĘLI DZIECKO OPIEKĄ PRAWNĄ SKŁADAJĄC WNIOSEK DOKUMENTUJĄ JEDYNIE DOCHÓD DZIECKA.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny